GDPR

 
 
 

VNITROPODNIKOVÁ SMĚRNICE

K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S GDPR (Nařízení Evropského

parlamentu a rady EU 2016/679)

NÁZEV PODNIKU:Jiří Novotný - Autoservis

ČÍSLO SMĚRNICE: 2 OBECNÁ PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A STANOVENÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

ÚČINNOST SMĚRNICE OD: 1.5.2018

VYPRACOVAL:J. Novotný, M. Novotná

Identifikace správce: Jiří Novotný-Autoservis

                                    Ul. Sedlecká č.621,  264 01 Sedlčany

                                    IČ: 11297174

Kontaktní osoba:Jiří a Marie Novotná, Pavel Vodrážka, mail: novotny.autodilna@seznam.cz

Organizace nemá pověřence pro správu osobních údajů.

1. Subjekt údajů – zákazníci, potenciální zákazníci

Forma, účel, právní základ a doba zpracování

  1. Osobní údaje jsou zpracovávány formou účetní evidence po dobu vyplývající z příslušné právní úpravy.

B. Osobní údaje jsou zpracovány v  uživatelské  aplikaci Autoservis, a v účetní aplikaci  na základě oprávněného zájmu organizace. V případě tohoto zpracování lze předpokládat soulad oprávněného zájmu správce se zájmem subjektu údajů.

 

Zpracovávané údaje, příjemci údajů

  1. V rámci zpracování je nakládáno s údaji, které jsou uložené v Číselníku organizací , zakázkových  listech  /program Autoservis/, účetních dokladech /účetní a fakturační program Duna/.
  2. Identifikační a kontaktní údaje, údaje o bankovním spojení mohou být předávány orgánům veřejné správy, pojišťovnám při vyřizování pojistných událostí

příp. dalším subjektům dle platné legislativy.

  1. Zpracování se týká identifikačních údajů zákazníků.

E.   Doba uchování údajů se řídí dle platné legislativy.

2. Subjekt údajů – obchodní partneři

Forma, účel, právní základ a doba zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány formou (a zároveň za účelem) evidence smluv a účetních dokladů po dobu vyplývající z platné legislativy, resp. po dobu trvání obchodní spolupráce.

Zpracovávané údaje, příjemci/zpracovatelé údajů

Zpracovávané údaje se skládají z údajů odběratelů, dodavatelů, příp. jimi pověřených osob. Jedná se o identifikační údaje (jméno, příjmení, název společnosti, adresa, sídlo, IČ, DIČ, plátce/neplátce DPH, údaje o registraci v OR, RŽP apod.), kontaktní údaje (telefon, e-mail, adresa), bankovní spojení, identifikaci zastupující/jednající/ oprávněné/odpovědné osoby (jméno, příjmení, pozice, podpis).

Údaje o fyzické osobě jednající v rámci podnikatelské činnosti mohou být dle požadavků legislativy

  1. uveřejněny ve veřejném registru smluv MV ČR (https://smlouvy.gov.cz/) a na webovém portálu.

 

KAMEROVÝ SYSTÉM

 Je prováděné 24h. monitorování přijímací kanceláře, prostorů dílen a nádvoří.  Účelem je zabezpečení osob při vzniku nenadálých situacích/požár, výbuch apod./, v nočních hodinách pak ostraha objektu. Záznam není  online  sledován, není archivován, ani předáván třetím osobám, a je automaticky po naplnění paměti mazán /cca.14dní/.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

K osobním údajům mají přístup Marie Novotná, Jiří Novotný, Pavel Vodrážka. Údaje  jsou uschovány v zabezpečené kanceláři firmy-v uzamykatelné skříni, a  v uzamykatelné kanceláři provozovny autoservis Kosova Hora č .343, počítače a telefony jsou chráněny hesly. Osobní údaje zákazníků a obchodních partnerů   jsou pouze předávány orgánům státní správy dle platné legislativy.

 

Informace o právech subjektů údajů

 

Subjekt údajů má ve vztahu ke svým osobním údajům právo na:

❖ přístup k osobním údajům,

❖ opravu nebo výmaz osobních údajů, je-li to přípustné vzhledem k účelu zpracování,

❖ odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, je-li to přípustné vzhledem k účelu

zpracování,

❖ omezení zpracování osobních údajů,

❖ přenositelnost osobních údajů,

❖ podání stížnosti proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Domníváte-li se , že dochází k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit , či podat stížnost dozorovému orgánu,  který je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů/www.uoou.cz/.

 

Sedlčany, dne  1. 5. 2018 ,   Jiří Novotný

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode